Δακτυλίδια έτους 2021

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έως 10/02/2021

H πλατφόρμα της Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), για την τέταρτη παραγγελία δακτυλιδιών, έχει ανοίξει. Η λέσχη για διευκόλυνση των μελών, θα δέχεται τις παραγγελίες σας,  έως και 10 Φεβρουαρίου 2021. Μπορείτε να απευθύνεστε όπως πάντα, στον ταμία μας Βασίλη Ρίζο στο τηλ. 6977558355.Παράδοση μέσα Απριλίου.

ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έως 10/12/2020

H πλατφόρμα της Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), για την τέταρτη παραγγελία δακτυλιδιών, έχει ανοίξει. Η λέσχη για διευκόλυνση των μελών, θα δέχεται τις παραγγελίες σας,  έως και 10 Φεβρουαρίου 2021. Μπορείτε να απευθύνεστε όπως πάντα, στον ταμία μας Βασίλη Ρίζο στο τηλ. 6977558355.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έως 28/09/2020 (Δόθηκε παράταση έως και  04-10-2020.)

H πλατφόρμα της Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), για την δεύτερη παραγγελία δακτυλιδιών, έχει ανοίξει. Η λέσχη για διευκόλυνση των μελών, θα δέχεται τις παραγγελίες σας απο 10 έως 28 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να απευθύνεστε όπως πάντα, στον ταμία μας Βασίλη Ρίζο στο τηλ. 6977558355.


ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έως 29/07/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΩΤΗ παραγγελία δακτυλιδιών, έχει καταληκτική ημερομηνία τις 29/7/2020 για τα μέλη του συλλόγου. Οι παραγγελίες δακτυλιδιών απο φέτος μπαίνουν κάτω απο ηλεκτρονική πλατφόρμα .Ευθύνη για την τελική παραγγελία και διεκπεραίωση έχει η Ομοσπονδία, γι’ αυτό έχει εκδώσει οδηγία και ανάλογη ανακοίνωση στην σελίδα της. Επισημαίνεται οτι το χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί κατ’ ουδένα τρόπο να παραβιαστεί. Ενημερωθείτε όλοι και σχεδιάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις παραγγελίες σας συμβουλευόμενοι το λίνκ (Υπεύθυνος δακτυλιδιών ΡΙΖΟΣ Β. 6977558355)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ