Η ΛΕΣΧΗ

-Ιδρύθηκε το 2005 στην Αττική, με σκοπό την συστηματική και οργανωμένη εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής, όλων των ειδών πτηνών συντροφιάς και οικόσιτων, όπως αυτά ορίζονται στους καταλόγους της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ορνιθολογίας (COM).  Επίσης, με σκοπό να μεριμνά για την υπεύθυνη ενημέρωση των μελών της, γύρο απο θέματα διαχείρισης, διατροφής, αναπαραγωγής, αντιμετώπισης ασθενειών  κ.λ.π . Μέσα στις δράσεις της, είναι η διεξαγωγή ετησίων εκθέσεων δια την βράβευση των εκθεμάτων αλλά και των εκτροφέων τους, η πραγματοποίηση διαλέξεων απο ειδικούς επιστήμονες, πτηνιάτρους ζωοτέχνες ορνιθολόγους, αλλά και έμπειρους εκτροφείς. Επίσης η συνεργασία με σωματεία και ενώσεις δια την ανταλλαγή γνώσης αλλά και η διενέργεια εκδρομών για την επίσκεψη διεθνών ή παγκοσμίων εκθέσεων.