ΕΚΛΟΓΕΣ Α.Λ.Ο.Π 2021

                                                                                                 

Το Δ.Σ της λέσχης , στην συνεδρίαση της Πέμπτης 02-09-2021 , αποφάσισε την σύγκληση της Γ.Σ, με βασικό θέμα την διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εξελεκτικής επιτροπής, καθώς και αντιπροσώπων της λέσχης για τα όργανα της Ομοσπονδίας.

 Ως τόπος διεξαγωγής ορίζονται τα γραφεία της λέσχης, επι της οδού Βλαστού και Κοκκινάκη. Άγιος Ελευθέριος, Αθήναι.  Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 19η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εκλογή θα διεξαχθεί εν τέλει, την αμέσως επόμενη Κυριακή 26/09/2021 και ώρα 11.00 π.μ στον ίδιο τόπο.

 Οσοι εκ των μελών ενδιαφέρονται για εκλογή στα όργανα της Λέσχης, μπορούν να επικοινωνούν με τον ταμία μας, Κο.Βασίλη Ρίζο στο 6977558355, ώστε να βεβαιώνεται η ταμιακή τους ενημερότητα και να γίνεται η εγγραφή της υποψηφιότητάς τους.

                                                                                        Eκ του Δ.Σ της λέσχης.