ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθύμιση

Η προθεσμία για την βασική παραγγελία δακτυλιδιών του έτους 2021, λήγει στις 28-09-2020. Η παραγγελία αυτή, έχει παράδοση την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Η αμέσως επόμενη παραγγελία, έχει παράδοση στα μέσα Φεβρουαρίου. Οι προθεσμίες είναι απολύτως προσδιορισμένες απο την κατασκευάστρια εταιρεία και δεν επιδέχονται καμία μεταβολή. Δεν υπάρχει απολύτως καμία δυνατότητα ενδιάμεσων-συμπληρωματικών παραγγελιών. Η ανάγκη της ομοιογένειας  και της ποιοτικής αναβάθμισης των δακτυλιδιών, έχει οδηγήσει την Ομοσπονδία στην σύναψη συμφωνίας με την κατασκευάστρια εταιρεία της Ιταλικής Ομοσπονδίας ( F.O.I ), με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Για τις παραγγελίες σας:   tel.  6977558355  Ρίζος Βασίλης .