Παναττικός διαγωνισμός – έκθεση 2017

 

Εδώ, οι Κατηγορίες – Παναττικής 2017

Φόρμα εγκλωβισμού σε PDF

Φόρμα εγκλωβισμού σε  EXCEL

H προθεσμία υποβολής δελτίου συμμετοχής λήγει στις 10/11/2017. Οσοι απο τους φίλους εκτροφείς αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία στην συμπλήρωση του εντύπου της φόρμας εγκλωβισμού να επικοινωνούν με το σύλλογο στα τηλ. 6932333490-6977973092  ή να παραθέτουν τίς όποιες δυσκολίες τους στα «σχόλια»  της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μας.

————————————————————————–

Advertisements