Η ΛΕΣΧΗ

-Ιδρύθηκε το 2005 στην Αττική, με σκοπό την συστηματική και οργανωμένη εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής , όλων των ειδών πτηνών συντροφιάς και οικοσίτων , όπως αυτά ορίζονται στους καταλόγους της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ορνιθολογίας ( C.O.M.).  Επίσης, με σκοπό να μεριμνά για την υπεύθυνη ενημέρωση των μελών της, γύρο απο θέματα διαχείρισης, διατροφής, αναπαραγωγής, αντιμετώπισης ασθενειών  κ.λ.π . Μέσα στις δράσεις της, είναι η διεξαγωγή ετησίων εκθέσεων δια την βράβευση των εκθεμάτων αλλά και των εκτροφέων τους, η πραγματοποίηση διαλέξεων απο ειδικούς επιστήμονες, πτηνιάτρους ζωοτέχνες ορνιθολόγους, αλλά και έμπειρους εκτροφείς. Επίσης η συνεργασία με σωματεία και ενώσεις δια την ανταλλαγή γνώσης αλλά και η διενέργεια εκδρομών για την επίσκεψη διεθνών ή παγκοσμίων εκθέσεων.