Η ΛΕΣΧΗ

—Ιδρύθηκε το 2005 στην Αττική, με σκοπό την συστηματική και οργανωμένη εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής , όλων των ειδών πτηνών συντροφιάς και οικοσίτων , όπως αυτά ορίζονται στους καταλόγους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας ( C.O.M.).  Επίσης, με σκοπό να μεριμνεί για την υπεύθυνη ενημέρωση των μελών της ,και όχι μόνον, γύρο απο θέματα διαχείρισης , διατροφής , αναπαραγωγής , αντιμετώπισης ασθενειών  κ.λ.π . Μέσα στις δράσεις της, είναι η διεξαγωγή ετησίων εκθέσεων δια την βράβευση των εκθεμάτων αλλά και των εκτροφέων τους ,η πραγματοποίηση διαλέξεων απο ειδικούς επιστήμονες, πτηνιάτρους ζωοτέχνες ορνιθολόγους, αλλά και έμπειρους εκτροφείς. Επίσης η συνεργασία με σωματεία και ενώσεις δια την ανταλλαγή γνώσης αλλά και διενέργεια εκδρομών για την επίσκεψη διεθνών ή παγκοσμίων εκθέσεων.

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.