Δακτυλίδια έτους 2021

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έως 29/07/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΩΤΗ παραγγελία δακτυλιδιών, έχει καταληκτική ημερομηνία τις 29/7/2020 για τα μέλη του συλλόγου. Οι παραγγελίες δακτυλιδιών απο φέτος μπαίνουν κάτω απο ηλεκτρονική πλατφόρμα .Ευθύνη για την τελική παραγγελία και διεκπεραίωση έχει η Ομοσπονδία, γι’ αυτό έχει εκδώσει οδηγία και ανάλογη ανακοίνωση στην σελίδα της. Επισημαίνεται οτι το χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί κατ’ ουδένα τρόπο να παραβιαστεί. Ενημερωθείτε όλοι και σχεδιάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις παραγγελίες σας συμβουλευόμενοι το λίνκ (Υπεύθυνος δακτυλιδιών ΡΙΖΟΣ Β. 6977558355)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ