Τα λευκά καναρίνια

…….. και μια προσέγγιση στην γενετική τους.

Απο τον Γ. Γερολυμάτο

Μετάλλαξη – Λευκό υπολειπόμενο.

Γονιδιακά Χαρακτηριστικά:  Εκφραση  υποχωρητική, ανεξάρτητη ( μη συνδεόμενη με το φύλο) και  σε διαφορετικό γενετικό «τόπο» από το κυρίαρχο λευκό.

Δράση της μετάλλαξης: Το γονίδιο του υποτελούς λευκού αναστέλλει τη μετατροπή σε λιπόχρωμα, της xantofile (κίτρινο) και της canthaxantine (κόκκινο) απο τα καροτενοειδή που προσλαμβάνει το πουλί  μέσω της διατροφής του.  Ως εκ τούτου, ένα λευκό υπολειπόμενο, είναι ένα πουλί χωρίς χρώμα. Δεν υπάρχει κανενός είδους  λιπόχρωμα στα φτερά . Το δέρμα του είναι μωβέ, στο χρώμα των αιμοφόρων αγγείων που διέρχονται κάτω από το δέρμα (πλειοτροπική δράση).  Το φαινοτυπικά, λευκό υπολειπόμενο (δηλαδή η ομοζυγωτή μορφή της μετάλλαξης) παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δράση  επι των λιποχρωμάτων που είναι γνωστή  γενικότερα ώς, ΕΠΙΣΤΑΣΗ.  Πρόκειται για την επικράτιση–επιβολή  ένός  χαρακτηριστικού, πάνω σ’ ένα άλλο.  Στην περίπτωση μας, του λευκού επί του κίτρινου ή κόκκινου λιποχρώματος  παρ’ ότι αυτά ελέγχονται από γονίδια που δεν είναι αλληλόμορφα.  Το γονίδιο, δεν έχει δράση επι των μελανινών.  Ως εκ τούτου, το υπολειπόμενο λευκό είναι ένα πουλί μελανίνης στην οποία αφ’ ενός μεν παρενέβει μια μετάλλαξη που έχει σταματήσει την διανομή της, και αφ’ ετέρου  επηρεάστηκε από την επιστατική δράση της μετάλλαξης , η οποία αναστέλλει  την μετατροπή των καροτενοειδών και ώς εκ τούτου την παραγωγή  λιποχρώματος.  Αποτέλεσμα ;  Ενα κατάλευκο πουλί !

Τονικότητα λευκού.  Σε ένα λευκό υπολειπόμενο δεν μιλάμε για διαφορετική χρωματική τονικότητα, δεδομένου ότι στο πτέρωμα δεν υπάρχει κανένα χρώμα. Απλά όταν παρατηρούμε  έναν σημαντικό αριθμό λευκών υποχωρητικών μαζί, μπορούμε να δούμε διαφορετικές διαβαθμίσεις του. Παράγοντες που επιδρούν είναι το φως ,και η καθαριότητα .  Ένας άλλος, είναι η ποιότητα του πτερώματος.  Ανάλογα δηλαδή με το εάν αυτό είναι έντονο, χιονέ ή μωσαϊκού. Η  δομή του φτερού έχει σχέση με την εμφάνιση του λευκού, καθώς  επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίον αντανακλάται το φώς. Όσο περισσότερο επίπεδο είναι ενα φτερό τόσο περισσότερο αντανακλά το φως. Επομένως ένα εντόνου πτερώματος  πτηνό το οποίο έχει στενότερο φτερό τείνει να εμφανίσει και περισσότερη  λάμψη.

  Βαθμολογία Λευκού.

 -Διαθέσιμοι  βαθμοί  55.

 EXCELLENT
Λαμπερό, φωτεινό λευκό χρώμα σε όλο το πτέρωμα.  Βαθμολογία: 52

GOOD
Σχετικά μικρότερη φωτεινότητα από του «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ» (EXCELLENT) δείγματος. Βαθμολογία: 51-49.

ACCEPTABLE
Λευκό με λιγότερη λάμψη και φωτεινότητα και όχι στιλπνό. Βαθμολογία: 48-47.

POOR
Λευκό χρώμα επίπεδο και αδιαφανές όχι στιλπνό. Βαθμολογία: 46-44.

Μετάλλαξη-Λευκό Κυρίαρχο.

 -Εμφανίζεται  για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1667 και μετά απο χρόνια απουσίας ξαναβρίσκεται  το 1914 στην Ανατολική Πρωσία/Γερμανία.

Γονιδιακά χαρακτηριστικά: Εκφραση κυρίαρχη, ανεξάρτητη (μη συνδεόμενη με το φύλο)

 και  σε διαφορετικό γενετικό «τόπο» από το υπολοιπόμενο λευκό.

Δράση: Το γονίδιο του Κυρίαρχου λευκού δεν δρά επι της μεταβολικής διαδικασίας των καροτενοειδών  και έτσι δεν αναστέλει την παραγωγή της κίτρινης χρωστικής.  Απλά , περιορίζει την  διανομή της στο πτέρωμα σχεδόν εξ’ όλοκλήρου , πλήν των 3ων– 4ων  αρχικών κινητηρίων. Θεωρείται οτι βρίσκεται πάντα σε ετεροζυγωτή μορφή . Σε αντίθετη περίπτωση (ομοζυγωτίας) ο παράγον είναι θανατηφόρος και μάλιστα  πρίν την εκκόλαψη των εμβρίων.

Κατά τα λοιπά, όπως, επίδραση επι των μελανινών  αλλά και η εμφάνιση του λευκού ισχύουν  τα αναφερόμενα στο Λευκό υπολοιπόμενο.

Βαθμολογία   Λευκού

διαθέσιμοι 55 βαθμοί (λιπόχρωμα).

EXCELLENT

Απουσία λιποχρώματος σε όλο το πτέρωμα.Μειωμένο αλλά εμφανές κίτρινο στις άκρες των φτερών στις πτέρυγες.  Βαθμολογία: 52

GOOD  

Απουσία λιποχρώματος σε όλο το πτέρωμα.  Η παρουσία του κίτρινου λιποχρώματος επεκτείνεται σε όλη ολόκληρο το φτερό των πτερύγων.   Βαθμολογία: 51-49.

ACCEPTABLE

Παρουσία λιποχρώματος σε ολόκληρο το φτερό των πτερύγων και της ουράς.    Βαθμολογία: 48-47.

POOR

Έντονα ίχνη λιποχρώματος σε ολόκληρο το φτερό των πτερύγων και της ουράς.

Θολό λευκό χρώμα.  Εμφάνιση χρυσού ή πορτοκαλί λιποχρώματος.   Βαθμολογία: 46-44.

Ζευγαρώματα.

  Λευκό Κυρίαρχο  =  BC + ,  Κίτρινο (αρχέγονο) =  + +  ,  Λευκό Υπολοιπόμενο  =  bc bc

Λευκό Κυρίαρχο  Χ  Κίτρινο

+ +
BC BC + BC +
+ + + + +

50% Λευκά Κυρίαρχα     ,         50% Κίτρινα

Λευκό Κυρίαρχο   X Λευκό Κυρίαρχο  (να αποφεύγεται)

BC +
BC BC BC BC +
+ BC + + +

25%  Κίτρινα ,50% Λευκό Κυρίαρχο ,25% Λευκό Κυρίαρχο Ομοζυγωτό(Lethal ?)

Κίτρινο Χ Λευκό Υπολοιπόμενο

bc bc
+ + bc + bc
+ + bc + bc

100%  Κίτρινα φορείς Λευκού Υπολοιπόμενου.

Κίτρινο/Λευκό  X  Υπολοιπόμενο Λευκό

bc bc
+ + bc + bc
bc bc bc bc bc

50%  Κίτρινα /Λευκό  ,  50% Λευκά Υπολοιπόμενα

Κίτρινο/Λευκό   X  Κίτρινο/Λευκό 

+ bc
+ + + + bc
bc + bc bc bc

25%  Λευκά  Υπολοιπόμενα  ,  50%  Κίτρινα / Λευκού  ,  25%  Κίτρινα

Λευκό Κυρίαρχο Χ Λευκό Υπολοιπόμενο

Εδώ υπάρχουν δυό διαφορετικές μεταλλάξεις που ελέγχουν τον φαινότυπο των πουλιών. Έτσι, έχουμε και δυο διαφορετικά γονίδια με τα αντίστοιχα αλληλόμορφά τους

(BC+) (+ +) = του Dominant White   και   (+ +) (bc bc)  = του Recessive White

+ bc + bc
BC + BC+  +bc BC+  +bc
+  + ++   +bc  ++   +bc

Αποτέλεσμα.   50%  Λευκά Κυρίαρχα, φορείς Υπολοιπόμενου (BC+  +bc)

                  Και  50% Κίτρινα, φορείς Λευκού Υπολοιπόμενου (++   +bc)

Λευκό Κυρίαρχο/Λευκό Υπολοιπόμενο Χ Λευκό Υπολοιπόμενο

 Το Λευκό Κυρίαρχο/υπολειπόμενο σαν  ετεροζυγωτό και με 2 ανεξάρτητους παράγοντες να ελέγχουν το Λευκό , δημιουργεί 4 τύπους  γαμετών.  Δηλαδή  BC+  +bc  =  ΒC+ , BCbc,  +bc , ++

+ bc +bc
BC + BC+  +bc BC+  +bc
+ bc  ++   bcbc  ++    bcbc
BC bc BC+  bcbc BC+  bcbc
+ +  ++   +bc  ++   +bc

Αποτελέσματα:

 25% Λευκό Κυρίαρχο/Υπολοιπόμενου (BC+ +bc)

 25% Λευκό Υπολοιπόμενο (++ bcbc) (Ομοζυγωτό-επιστατική δράση επι κίτρινου)

 25% Λευκό Υπολοιπόμενο (BC+ bcbc)  (Ομοζυγωτό-επιστατική δράση επι  Λευκού κυρίαρχου)

 25% Κίτρινα φορείς Λευκού Υπολοιπόμενου (++ +bc).

Υπενθύμισης:  ++  =  Κίτρινο  , BC+ = Λευκό Κυρίαρχο,  bcbc = Λευκό Υπολοιπόμενο