Καναρίνια χρώματος 1 .

 

   Το χρώμα στα καναρίνια μας . Σεμινάριο  No 1