Καναρίνια χρώματος 1 .

 

Το χρώμα στα καναρίνια μας N0 1 ALOP