Τα πτερώματα και οι διασταυρώσεις τους.

1) ΕΝΤΟΝΟ , που συμβολίζεται με ( i+ )

2)ΜΗ ΕΝΤΟΝΟ, που συμβολίζεται με  ( ++ )

3)ΜΩΣΑΙΚΟ , που συμβολίζεται με ( mos mos )

Ο αρχικός τύπος πτερώματος, το αρχέγονο, είναι το μή έντονο ( + )

Το έντονο εμφανίζεται σαν

μια ΚΥΡΙΑΡΧΗ  αυτοσωματική μετάλλαξη ( i ) επι των άλλων . 

Τα μη έντονα αν διασταυρωθούν μεταξύ τους δίνουν 100% ΜΗ έντονα.

Τα μή έντονα αν διασταυρωθούν με έντονα δίνουν 50% έντονα, 50% μή έντονα.

Τα έντονα αν διασταυρωθούν μεταξύ τους δίνουν 50% έντονα, 25% μή έντονα και τέλος 25% έντονα ομόζυγα.Αυτά τα τελευταία δεν θα επιζήσουν τις περισσότερες φορές.Αν όμως συμβεί κάποιο απο αυτά να επιζήσει, θα είναι ένα πουλί με πάρα πολλά προβλήματα.Συνήθως παρουσιάζουν μυοσκελετικές αλλά και νευρικές διαταραχές,μεγάλα κενά στο πτέρωμα,παραμορφωμένα άκρα κ.λ.π.

—————————————————————————————

Οι διασταυρώσεις των μωσαϊκού τύπου.

Τα μωσαϊκά αν διασταυρωθούν μεταξύ τους δίνουν 100% μωσαϊκά.

Μωσαϊκό Χ  έντονο,μας δίνει ΕΝΤΟΝΑ φορείς μωσαϊκού κατά 50%, και  50% μωσαϊκά ενδιάμεσα.Αυτά είναι μωσαϊκά  που έχουν ιδιαίτερα θαμπό λιπόχρωμα  και απλωμένο σε μεγάλη επιφάνεια.  Αυτή την τελευταία γενετική απόδωση έχει σε ποσοστό 100% και η διασταύρωση Μωσαϊκού με Μή έντονο.

i/mos = έντονο φορέας μωσαϊκού

mos+ = μωσαϊκού ενδιάμεσα

————————————————————————————————————————

Διάφοροι άλλοι πιθανοί συνδιασμοί μωσαϊκού τύπου και οι αποδώσεις τους.

——————————————————————————————————

Σκληρό (yellow)  και μαλακό (buff).

-Μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος δια την επιλογή σωστών  ζευγαριών κατα την αναπαραγωγική περίοδο είναι ο βαθμός σκληρότητας του πτερώματος.Ετσι θεωρούμε οτι ο σωστότερος τρόπος δημιουργίας ζευγαριών είναι, ο συνδιασμός– ένα σκληρόπτερο με ένα μαλακού πτερώματος. Μια γενικότερη προσέγγιση του θέματος λέει οτι ΕΝΤΟΝΟΥ = ΣΚΛΗΡΟΠΤΕΡΑ και  ΧΙΟΝΕ=ΜΑΛΑΚΟΠΤΕΡΑ.  Δυστυχώς, αν και αυτό αποτελεί, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, δεν είναι πάντα έτσι.Υπάρχουν πουλιά εντόνου πτερώματος μαλακόπτερα, όπως και μή εντόνου με σκληρό πτέρωμα. Ενας πρακτικός τρόπος αναγνώρισης, που χρειάζεται όμως χέρια με εμπειρία, είναι η ανίχνευση του στο κεφάλι, κινώντας τον αντίχειρά μας αντίθετα με την φορά του πτερώματος μέχρι το μέτωπο του πουλιού.Για τα πουλιά με μωσαϊκού τύπου πτέρωμα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα διότι έχει δημιουργηθεί μια «γκάμα» πτερωμάτων, απο το σκληρό προς το μαλακό, με αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς. Πέραν απο την αναγκαιότητα παραγωγής νέων πουλιών με στόχο το τέλειο, πρέπει να γνωρίζουμε οτι  η διασταύρωση δυό μαλακού πτερώματος πουλιών, είναι πηγή κινδύνων. Οι κύστες ( lumps) είναι ο συνηθέστερος και πιο σοβαρός απο αυτούς.