Τα πτερώματα και οι διασταυρώσεις τους.

1) ΕΝΤΟΝΟ , που συμβολίζεται με ( i+ )

2)ΜΗ ΕΝΤΟΝΟ, που συμβολίζεται με  ( ++ )

3)ΜΩΣΑΙΚΟ , που συμβολίζεται με ( mos mos )

Ο αρχικός τύπος πτερώματος, το αρχέγονο, είναι το μή έντονο ( + )

Το έντονο εμφανίζεται σαν

μια ΚΥΡΙΑΡΧΗ  αυτοσωματική μετάλλαξη ( i ) επι των άλλων . 

Τα μη έντονα αν διασταυρωθούν μεταξύ τους δίνουν 100% ΜΗ έντονα.

Τα μή έντονα αν διασταυρωθούν με έντονα δίνουν 50% έντονα, 50% μή έντονα.

Τα έντονα αν διασταυρωθούν μεταξύ τους δίνουν 50% έντονα, 25% μή έντονα και τέλος 25% έντονα ομοζυγωτά. Αυτά τα τελευταία πολλές φορές δεν θα επιζήσουν . Για όσα επιβιώνουν θα λέγαμε οτι συνήθως παρουσιάζουν μυοσκελετικές αλλά και νευρικές διαταραχές, κενά στο πτέρωμα, παραμορφωμένα άκρα κ.λ.π.

—————————————————————————————

Οι διασταυρώσεις των μωσαϊκού τύπου.

Τα μωσαϊκά αν διασταυρωθούν μεταξύ τους δίνουν 100% μωσαϊκά.

Μωσαϊκό Χ  έντονο,μας δίνει ΕΝΤΟΝΑ φορείς μωσαϊκού κατά 50%, και  50% μωσαϊκά ενδιάμεσα.Τα τελευταία είναι μωσαϊκά με μεγάλη διάχυση, ιδιαίτερα «θαμπό» λιπόχρωμα  και εμφανίζονται  σε ποσοστό 100% και στη διασταύρωση,  Μωσαϊκού  Χ   Χιονέ.

i/mos = έντονο φορέας μωσαϊκού

mos+ = μωσαϊκού ενδιάμεσα

————————————————————————————————————————

Διάφοροι άλλοι πιθανοί συνδιασμοί μωσαϊκού τύπου και οι αποδώσεις τους.

——————————————————————————————————

Σκληρό (yellow)  και μαλακό (buff).

-Μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος δια την επιλογή σωστών  ζευγαριών κατα την αναπαραγωγική περίοδο είναι ο βαθμός σκληρότητας του πτερώματος. Η επιλογή  πάντα αντανακλά την επιθυμία του εκτροφέα για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, παρ’ όλα αυτά  γενικά θεωρούμε, οτι ο σωστότερος τρόπος δημιουργίας ζευγαριών είναι, ο συνδιασμός– ένα σκληρόπτερο με ένα μαλακού πτερώματος. Μια γενικότερη προσέγγιση του θέματος λέει οτι ΕΝΤΟΝΟΥ = ΣΚΛΗΡΟΠΤΕΡΑ και  ΧΙΟΝΕ=ΜΑΛΑΚΟΠΤΕΡΑ.  Δυστυχώς, αν και αυτό αποτελεί, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, δεν είναι πάντα έτσι.Υπάρχουν πουλιά εντόνου πτερώματος μαλακόπτερα, όπως και μή εντόνου με σκληρό πτέρωμα. Ενας πρακτικός τρόπος αναγνώρισης, που χρειάζεται όμως χέρια με εμπειρία, είναι η ανίχνευση του στο κεφάλι, κινώντας τον αντίχειρά μας αντίθετα με την φορά του πτερώματος μέχρι το μέτωπο του πουλιού ή η παρατήρηση κάποιων φτερών που έχουν αφαιρεθεί απο το στήθος. Πέραν απο την αναγκαιότητα παραγωγής νέων πουλιών με στόχο το τέλειο, πρέπει να γνωρίζουμε οτι  η διασταύρωση δυό μαλακού πτερώματος πουλιών, είναι πηγή κινδύνων. Οι κύστες ( lumps) είναι ο συνηθέστερος και πιο σοβαρός απο αυτούς.

Advertisement