Διαφορές στο χρώμα

Ερώτηση : Γιατί , στενά συγγενικά είδη διαφέρουν συχνά τόσο πολύ στο χρωματισμό ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η κατανόηση των μηχανιστικών βάσεων τέτοιων διαφορών μπορεί να αποκαλύψει εάν  αυτές οι αλλαγές στο χρώμα, εξαρτόνται απο έναν απλό μηχανισμό,  ή πρόκειται για αλλαγές που έχουν αναφορά σε πολλαπλά μονοπάτια. Τα μη ιριδίζοντα δομικά χρώματα φτερών στα πουλιά είναι ένα πρόσφορο μοντέλο για να δοκιμάσει κανείς αυτές τις ερωτήσεις. Αυτά τα χρώματα προκύπτουν από την απορρόφηση φωτός από τις χρωστικές ουσίες, τη σκέδαση του φωτός από το σπογγώδες στρώμα (μια νανοδομή που βρίσκεται μέσα στα barbs) και την συμμετοχή άλλων δομικών στοιχείων.

Τα Fairy-wrens (  Malurus)spp.) είναι μια μικρή ποικιλία από πολύ συγγενικά είδη  πουλιών που εμφανίζουν μεγάλη γκάμα διακοσμητικών χρωμάτων.

Χρησιμοποιώντας  φασματομετρία, ηλεκτρονικά μικροσκόπια και ανάλυση Fourier, η έρευνα δείχνει ότι 30 δομικά χρώματα, που κυμαίνονται από υπεριώδη έως μπλε και μώβ, έχουν παρόμοια μορφολογία barb. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώνουμε στη μικροσκοπική κλίμακα, οτι η διακύμανση πολλών δομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και της πυκνότητας του φλοιού της κερατίνης, του σπογγώδους στρώματος και της μελανίνης, εξηγεί την ποικιλία χρωμάτων. Αυτοί οι ανεξάρτητοι άξονες μορφολογικής μεταβολής, αθροιζόμενοι αντιπροσωπεύουν σημαντικές ποσότητες της μεταβλητότητας  των χρωμάτων.

-Η συνύπαρξη πολλών ανεξάρτητων, εξελικτικά ασταθών μηχανισμών που δημιουργούν παραλλαγές χρώματος υποδηλώνει ότι η ποικιλομορφία των δομικών χρωμάτων, σ’ αυτή την ποικιλία, θα μπορούσε να εξαρτηθεί από πολλούς ανεξάρτητους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

https://academic.oup.com/biolinnean/article-abstract/128/3/550/5560137?redirectedFrom=PDF

Advertisement