Μελανινικά ζευγαρώματα.

ΟΞΥΔΩΜΕΝΑ  ΜΑΥΡΟ -ΚΑΦΕ .

ΤΟ  ΜΑΥΡΟ 

Κατ’ αρχάς θεωρούμε το ΜΑΥΡΟ ώς τον βασικό  τύπο ,επι του οποίου «κτίστηκαν» όλες οι μετ’ έπειτα ποικιλίες του σύγχρονου οικόσιτου ωδικού συντροφιάς. Θα το συναντήσουμε και με την ονομασία «πράσινο» ,κάτω απο το βάρος της ομοιότητας με τον άγριο τύπο καναρινιών .  Πρόκειται για ένα μελανινικό καναρίνι με κληροδοτημένα απο τον άγριο τύπο και τα δυό είδη μελανινών .Την ΕΥΜΕΛΑΝΙΝΗ και την ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗ. Αυτές οι δυό χρωστικές σε συνδιασμό με το αρχέγονο κίτρινο λιπόχρωμα χαρίζουν την βασική πράσινη απόχρωση . Πάντως αν και βιολογικό γεγονός, η παρουσία της φαιομελανίνης, δεν πρέπει να εμφανίζεται σε ένα καλό ΜΑΥΡΟ (νέου τύπου) . Σ’ αυτό οι ραβδώσεις της πλάτης,των πλευρών καθώς και τα φτερά της ουράς και της κίνησης,  πρέπει να είναι Μαύρα , χωρίς ίχνος Καφέ χρώματος(Φαιομελανίνης).  Πρέπει να πούμε εδώ οτι οι μελανίνες  είναι γενετικοί παράγοντες συνδεδεμένοι με το φύλο και ακολουθούν το πρότυπο κληρονομικότητας αυτών των γονιδίων. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε αυτή την γενετική κληρονομιά, ονομάζουμε Β το υπεύθυνο γονίδιο για την Καφέ μελανίνη και Ν αυτό της Μαύρης  (εκ των Braun–Noir).Aπαραίτητος παράγων όμως  για την εκδήλωσή τους στο πτέρωμα είναι η παρουσία και δράση ενός Οξυδωτικού ενζύμου που ονομάζουμε Ο (Οxydation) .Αυτά τα τρία στοιχεία συνθέτουν τον γενετικό καμβά των μελανινών. Στην φωτογραφία βλέπουμε τα χρωμοσώματα που φέρουν τα γονίδια των μελανινών και του ενζύμου.  Όπως παρατηρούμε στο θηλυκό άτομο το χρωμόσωμα είναι κενό (απο πληροφορίες που αφορούν  τα στοιχεία αυτά). ΜΑΥΡΟ=ΒΝΟ

Β=BRAUN, N=NOIR, O=OXYDATION

BNO=ΜΑΥΡΟ, ΒnO=ΚΑΦΕ, BNo=ΑΧΑΤΗΣ, Bno=ΙΖΑΜΠΕΛ

  1. ΜΑΥΡΟ Χ ΜΑΥΡΟ = 100% ΜΑΥΡΑ
  2. ΜΑΥΡΟ Χ ΚΑΦΕ = ΘΥΛΗΚΑ ΜΑΥΡΑ – ΑΡΣ. ΜΑΥΡΑ/ΚΑΦΕ
  3. ΜΑΥΡΟ/ΚΑΦΕ Χ ΚΑΦΕ = ΘΗΛ. ΜΑΥΡΑ 50%-ΚΑΦΕ 50% ΑΡΣ. ΜΑΥΡΑ/ΚΑΦΕ 50%-ΚΑΦΕ 50%

ΤΟ ΚΑΦΕ

Το είδος αυτό των καναρινιών εμφανίζεται πριν το 1700 μιας και  τότε υπάρχει  πραγματεία για τα καναρίνια  που αναφέρεται στην ποικιλία. Τότε, το όνομα δεν ήταν Καφέ, αλλά και μέχρι πρόσφατα η ποικιλία περιγράφεται σαν Cinnamon (Κανέλα). Το 1908 δυο ερευνητές, Durham και Marryat, ανακάλυψαν ότι το καφέ χρώμα , είναι μια μετάλλαξη ενός γονιδίου κληρονομικά συνδεδεμένου με το φύλο, που προκαλεί αναστολή της έκφρασης της Μαύρης ευμελανίνης. (ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ-ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΗ έναντι του ΜΑΥΡΟΥ). Μάλιστα η μετάλλαξη αυτή επηρέαζε και την εμφάνιση των ματιών ,ιδιαίτερα των νεοσσών στην φωλιά. Τα μικρά είχαν κοκκινωπά μάτια που σιγά σιγά σκούρεναν στα ενήλικα. Για να προσεγγίσουμε την γενετική φόρμα του Καφέ καναρινιού ονομάζουμε το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο γονίδιο n. Το n είναι υποχωρητικό έναντι του Ν και είναι η μετάλλαξη αυτή που ,κατα μίαν εκδοχή, σε ομοζυγωτή μορφή δεν επιτρέπει την ωρίμανση των μελανοκυττάρων. Για να εμφανιστεί η μετάλλαξη στα αρσενικά πουλιά χρειάζεται να κληροδοτηθεί και απο τους δυο γονείς , με ταυτόχρονη παρουσία, έστω και σε ένα χρωμόσωμα, του γονιδίου έντασης του οξειδωτικού ενζύμου Ο.    ΚΑΦΕ=ΒnO .

  1. ΚΑΦΕ Χ ΚΑΦΕ = 100% ΚΑΦΕ
  2. ΚΑΦΕ Χ ΜΑΥΡΟ = ΘΗΛ. ΚΑΦΕ – ΑΡΣ. ΜΑΥΡΑ/ΚΑΦΕ

ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ ΑΧΑΤΗΣ – ΙΖΑΜΠΕΛ

Ο ΑΧΑΤΗΣ 

Σε αντίθεση με τις οξειδωμένες μελανομορφές (ΜΑΥΡΟ – ΚΑΦΕ) , οι αραιωμένες  ΑΧΑΤΗΣ -ΙΖΑΜΠΕΛ είναι αποτέλεσμα ενός κληρονομικού παράγοντα που παράγει μια ατελή οξειδωτική διαδικασία στις μελανίνες, μετατρέποντάς τις σε αραιωμένες μορφές. Εάν στίς αρχικές  οξειδωμένες μελανομορφές (ΜΑΥΡΟ – ΚΑΦΕ)  ο οξειδωτικός παράγοντας ονομάστηκε (O), τώρα ο αραιωμένος παράγοντας ή η ατελής οξείδωση θα ονομάζεται (o).  Ο παράγον αραίωσης (ο) είναι  ΦΙΛΟΣΥΝΔΕΤΟΣ αλλά ταυτόχρονα και ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΣ έναντι του αρχικού (Ο)  και εκφράζει την αδυναμία του ενζύμου οξείδωσης να δράσει σε πλήρη ισχύ. Ετσι η μελανίνη  φαίνεται αραιωμένη. ΑΧΑΤΗΣ=ΒΝο

Β=BRAUN, N=NOIR, O=OXYDATION

BNO=ΜΑΥΡΟ, ΒnO=ΚΑΦΕ, BNo=ΑΧΑΤΗΣ, Bno=ΙΖΑΜΠΕΛ

Οι γενετικοί τύποι του ΑΧΑΤΗ και του ΜΑΥΡΟΥ .

Κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στο ΜΑΥΡΟ και τον ΑΧΑΤΗ φαίνεται καθαρά οτι δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στις μελανίνες (B – N) των δυό ποικιλιών. Αυτό που δημιουργεί την ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους δυό φαινότυπους, είναι η εκάστοτε δράση του ενζύμου οξείδωσης (O-o) .

ΤΟ ΙΖΑΜΠΕΛ.

Οπως ο Αχάτης είναι ένα αραιωμένο Μαύρο έτσι, αυτός ο τύπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αραιωμένο Καφέ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις μελανίνες. Είναι απλά, ένα καφέ καναρίνι που φέρει τον μη οξειδωτικό παράγοντα (o)αντί του οξειδωτικού παράγοντα (Ο).

Δεν πρόκειται για προϊόν μετάλλαξης, αλλά προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας ορισμένης αναπαραγωγικής διασταύρωσης, ΑΧΑΤΗ X ΚΑΦΕ , με την επίδραση μιας κοινής γενετικής δράσης που ονομάζεται crossing over ( μιας ανταλλαγής γονιδίων). Η μετάλλαξη Ιζαμπελ έχοντας αυτή την ιδιαιτερότητα περιγράφεται με ιδιαίτερο τρόπο στο άρθρο ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΙΖΑΜΠΕΛ.  ΙΖΑΜΠΕΛ = Βno

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1)Isabella x Isabella = όλα  Isabella

2)Isabella x Agata = αρσενικό Agata / Isabella και θηλυκό Isabella

3)Agata x Isabella = αρσενικό Agata / Isabella και θηλυκό Agata

4)Agata / Isabella x Agata = αρσενικά μισά Agata και μισά Agata / Isabella

και θηλυκά , τα  μισά Agata και τα μισά Isabella

5)Agata / Isabella x Isabella = Αρσενικά μισά Agata / Isabella και μισά Isabella

Θηλυκά τα  μισά Agata και τα μισά Isabella.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ  —   ΟΞΥΔΩΜΕΝΑ Χ ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ 

ΜΑΥΡΑ Χ και αντίστροφα ….

Οι Διασταυρώσεις του ΜΑΥΡΟΥ με το ΙΖΑΜΠΕΛ ,δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα σε συνδιασμό με την παρουσία ή όχι του crossing over .Το ΜΑΥΡΟ Χ ΙΖΑΜΠΕΛ με Cr.Ov. δίνει αρσενικά ΜΑΥΡΑ Pass par tout, ενώ το ΜΑΥΡΟ Χ ΙΖΑΜΠΕΛ normal , δίνει αρσενικά ΜΑΥΡΑ/ΙΖΑΜΠΕΛ . Υπάρχει δυσδιάκριτη φαινοτυπική διαφορά ανάμεσα στα δυό αλλά διαφορετικά γενετικά «αντανακλαστικά». Ταυτόχρονα χρειάζεται εμπειρία ,γνώσεις και προσεκτική διαχείριση σε κάποιον που θα ήθελε να πειραματιστεί μ’ αυτά.

Οι διασταυρώσεις του ΜΑΥΡΟΥ με τον ΑΧΑΤΗ , δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα , με ή χωρίς την παρουσία Cr.Ov.  Δίνουν πάντα αρσενικά, ΜΑΥΡΑ/ΑΧΑΤΗ .

* Ολα τα θηλυκά άτομα είναι πάντα ΚΑΘΑΡΑ πουλιά.

Κανένα Θηλυκό δεν μπορεί να είναι φορέας μιας φυλοσύνδετης μετάλλαξης.

Β=BRAUN, N=NOIR, O=OXYDATION

BNO=ΜΑΥΡΟ, ΒnO=ΚΑΦΕ, BNo=ΑΧΑΤΗΣ, Bno=ΙΖΑΜΠΕΛ


ΚΑΦΕ Χ και αντίστροφα…

*Η normal διασταύρωση ΚΑΦΕ Χ ΑΧΑΤΗΣ δίνει πάντα αρσενικά ΜΑΥΡΑ pass par tout !!!, ασχετα πιο απο τα δυό είναι αρσενικό.

*Επίσης η διασταύρωση ΚΑΦΕ Χ ΑΧΑΤΗΣ με την επίδραση του Crossing over δίνει πάντα ΜΑΥΡΟ /ΙΖΑΜΠΕΛ !!! ασχετα πιο απο τα δυό είναι αρσενικό.

Σημείωση: Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας κυρίαρχος παράγον (ΜΑΥΡΟ) προκύπτει από δύο υπολειπόμενα χαρακτηριστικά (ΚΑΦΕ-ΑΧΑΤΗΣ) Αυτό προκύπτει απο το γεγονός ότι αν και το Καφέ, όσο και ο Αχάτης, παρήγαγαν υποχωρητικές και φυλοσύνδετες μεταλλάξεις, εν τούτοις αυτές δεν είναι και αλληλόμορφες. Αφορούν διαφορετικά ζεύγη γονιδίων, κι’ έτσι δημιουργούν την παραγωγή αρσενικών ΜΑΥΡΩΝδιπλά ετεροζυγωτών  .

*Η διασταύρωση ΚΑΦΕ Χ ΙΖΑΜΠΕΛ δίνει πάντα αρσενικά ΚΑΦΕ/ΙΖΑΜΠΕΛ άσχετα πιο απο τα δυό είναι αρσενικό και άσχετα αν πρόκειται για normal ή για Crossing over.

Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ .

Advertisement